Welkom bij Urban Opportunities

Alles-in-één: Omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit een groot aantal wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Met allemaal eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De samenhang is soms ver te zoeken. Feitelijk is de wetgeving is te ingewikkeld geworden. Dit werkt in veel situaties vertragend.

Het antwoord, een nieuwe wet, is een alles-in-één oplossing: minder regels en meer samenhang. Deze nieuwe wet, de Omgevingswet, vereenvoudigt en bundelt de regels voor ruimtelijke projecten. Daarmee wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2018 in werking.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
- de samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur,
duurzame ontwikkelingen, zoals windmolenparken aanleggen,

– de verschillen tussen regio’s; gemeenten, provincies en waterschappen krijgen meer ruimte om op omgevingsgebied hun eigen beleid te voeren; regio’s kunnen dankzij de Omgevingswet beter aansluiten bij hun eigen behoeften en doelstellingen.

De Omgevingswet sluit ook beter aan bij Europese regels.

Wat verandert er met de Omgevingswet voor burgers en/of bedrijven?
Voor burgers en/of bedrijven is het een groot voordeel dat nog maar bij één (digitaal) loket één vergunning aangevraagd hoeft te worden. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager en de vergunningsaanvraag is sneller afgehandeld. Hier blijft het niet bij: ook de rol  van de overheid verandert.  Van een beschermende en bewakende overheid naar een samenleving waarin je samen met de overheid op zoek gaat naar wat passend is. Waar samenhang en inspelen op situatie, actualiteit en veranderbaarheid gemeengoed zijn.

Interesse over het bovenstaande of over hoe Urban Opportunities inspeelt op deze veranderingen en wat wij voor u daarin kunnen betekenen? Laat ons dat weten! Stuur een e-mailbericht naar omgevingswet@urbanopp.nl of mail@urbanopp.nl of bel ons tijdens werktijden op 070-3645339.