EXCURSIE ANTWERPEN

Excursie Antwerpen

Zaterdag 14 april 2012 hebben we samen met oud medewerkers de stad Antwerpen bezocht.
Tijdens deze excursie hebben we de ruimtelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren bekeken, waaronder het station en de stationsomgeving van Antwerpen Centraal, vele ruimtelijke invullingen en het helen van de bouwblokken (als positief resultaat van het pandenbeleid), park Spoor Noord met de net opgeleverde Buurtsporthal, het MAS en de directe omgeving van het Theaterplein.
Goed waarneembaar is de nieuwe regie waarbij de mens en de kwaliteit van de stad centraal staan, verankerd in Het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. Met drie belangrijke pijlers:  de aanwezige stedenbouwkundige structuur , veel aandacht voor de openbare ruimte en concrete uitgangspunten op het niveau van het gebouw en de straat.


vlnr. (boven) Joost, Bert, Erna,Tom, Ad, Kim, Mesdita, Marc, (beneden) Andreas, Frank, Chris, Remko, Paul, Rufus,Gerrit en Giliam

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL