Koen Hezemans


Koen Hezemans
Koen Hezemans is begin 2012 afgestudeerd aan de HBO opleiding Urban Design te Breda. Tijdens zijn studie heeft Koen zowel in Nederland als in het Buitenland zich breed georiënteerd op het gebied van stedenbouw, architectuur en landschap.

Gevarieerd als de projecten zijn is er bij Koen altijd een fascinatie naar landschappelijke kwaliteiten die kunnen bijdragen aan de identiteit van het ontwerp. Uit zijn portfolio: bij MVRDV werkte hij aan infrastructurele en duurzame vraagstukken binnen masterplan Bordeaux “Bastide Niel, een MSc semester Landschap architectuur in Kopenhagen waarbij  het doel was nieuwe kansen te creëren voor duurzame stadslandbouw in Kopenhagen en een stedenbouwkundig plan voor de Praagse wijk Barrandov (afstudeeropdracht) met de uitdaging om door snelwegen afgesneden historische kernen op subtiele manier bij de stad te betrekken en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Een frisse blik op de periferie van Praag.

Zijn prille werkervaring is opgedaan in stages bij MTD landschapsarchitecten, KOW architectuur & stedebouw en MVRDV. Gefascineerd en enthousiast werkt Koen graag in teamverband en zorgt voor een verfrissende samenwerking tussen verschillende ontwerpdisciplines.

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL