ONZE AANPAK

Urban Opportunities vertrekt vanuit wat er al is. Analyse van de bestaande omgeving leidt ons naar de (al dan niet verstopte) aanwezige kwaliteiten. Hierop bouwen wij elke opdracht, van groot naar fijn, van complex tot eenvoud, verder. Onze ruimtelijke voorstellen vinden hierin hun basis.
We sluiten aan op het bestaande weefsel van infrastructuur, pleinen, groen en buitenruimte en bouwen zo voort op wat er al is. Herstelt en verbetert waar dit nodig is.

Urban
Opportunities verbindt mens, economie en hun leefomgeving door te luisteren naar wensen en behoeften en in te spelen op situatie, actualiteit en veranderbaarheid.


Urban
Opportunities werkt op de volgende schaalniveaus:

- straatniveau (veilig en geborgen) 
- buurtniveau (identiteit en herkenbaar)
- lokaal niveau (voorzieningen en werk)
- regionaal niveau (belofte en samenwerking)
- nationaal niveau

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL