ONZE AANPAK

ONZE AANPAK
Urban Opportunities - urban designers & urban planners vertrekt vanuit wat er al is. Analyse van de bestaande omgeving leidt ons naar de (al dan niet verstopte) aanwezige kwaliteiten. Hierop bouwen wij elke opdracht, van groot naar fijn, van complex tot eenvoud, verder. Onze ruimtelijke voorstellen vinden hierin hun basis.
We sluiten aan op het bestaande weefsel van infrastructuur, pleinen, groen en buitenruimte en bouwen zo voort op wat er al is. Herstelt en verbetert waar dit nodig is.

Urban
Opportunities - urban designers & urban planners verbindt mens, economie en hun leefomgeving door te luisteren naar wensen en behoeften en in te spelen op situatie, actualiteit en veranderbaarheid.


Urban
Opportunities - urban designers & urban planners werkt op de volgende schaalniveaus:

- STRAAT (veilig en geborgen) 
- BUURT (identiteit en herkenbaar)
- LOKAAL (voorzieningen en werk)
- REGIONAAL (visie en samenwerking)
- NATIONAAL (perspectief)

Recente berichten

BJKORV | Urban Opportunities – architecten, urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen zeven jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij onze intrek genomen in een voormalige drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.