WAT ONS BEWEEGT

Elkaar aanzetten bij te dragen aan!
De wereld verandert in een hoog tempo. Er lijkt geen tijd meer te zijn voor het uitdokteren van permanente situaties. Tijdelijk bepaalt steeds meer de werkelijkheid, waarbij het broedproces de bron is van vernieuwing. Cruciaal is hoe we elkaar inspireren hieraan integraal bij te dragen. Het met elkaar samen doen is de kern van wat ons beweegt.

Waarden

We zien mensen en hun economische interactie als een bron van bezigheid, vitaliteit en creativiteit.

We werken aan ruimtelijk perspectieven die er toe doen voor ontmoeting, inspiratie en stimulans.

We verbinden visie en beleid met nuchterheid, realiteit en actie én zorgen voor verbinding van de gebruiker met ambities op ruimtelijk en economisch niveau.

We richten ons op duurzame resultaten voor alle stakeholders.

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL