DICHTERSPODIUM

Het delen van informatie is een van de belangrijkste pijlers van de tijd waarin we leven . Veelal doen we dit met de vertaling en de verbeelding van onze ideeën, opvattingen of visie. Niet zelden is de toon te zakelijk en ontbreekt de lyriek. Om hieraan tegemoet te komen zochten we vaak voor een nieuw project naar een passend gedicht. Steeds meer benaderen we hiervoor dichters en nodigen hen uit een gedicht te dichten.

Hierdoor hebben wij het dichtersgezelschap de “Dichters van Kierre van 1745” leren kennen. Veel gedichten voor onze projecten worden gemaakt door leden van dit illustere gezelschap. Ook andere dichters of schrijvers van korte verhalen vinden hier een plek. Voor hen bieden we dit dichterspodium.

Waarom gedichten
Gedichten kleuren onze taal. Gedichten typeren een plek, een handeling, een gebeurtenis, een situatie en/of gaan over emotie, over passie. Niet zelden prikkelen ze ons tot reflectie, tot denken en/of zijn een bron van inspiratie. Gedichten raken je of je hebt er niets mee. Taalkundig houden ze onze taal levendig. En vergeet niet, met de belofte van een gedicht krijgt het leven meer inhoud.

Gedichten worden traditioneel in de versvorm geschreven. Qua kunstvorm worden zij veelal tot de lyriek gerekend. Gedichten onderscheiden zich in vorm door rijmschema, ritme, klank, stijlfiguren, strofes, metrum, beeldspraak, typografie en het enjambement.

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL