DICHTERS VAN KIERRE 1745

Het is in 2006 wanneer wij voor het eerst kennis maken met werk van het al meer dan 250 jaar oude illustere dichtersgezelschap “De Dichters van Kierre van 1745”.

De vijf dichters, dragers van het wapenschild, al waren zij nazaten van een oude adellijke familie, ontmoeten elkaar slechts eens in de vijf jaar. Hun weerzien leidt telkens tot een op het allerlaatste moment bekend gemaakte optreden/presentatie.  Het laatste optreden van het voltallige gezelschap dateert van 25 januari 2007 in een oud industrieel gebouw op een voormalige industrieterrein in de nabije omgeving van het oude centrum van Den Haag.

Het omvangrijk oeuvre van  de “Dichters van Kierre van 1745”, tot stand gekomen door een schare van dichters in de afgelopen twee en halve eeuw, is grotendeels verloren gegaan bij de grote brand van het “Grote huis van de Dichters van Kierre van 1745″ in de winter van 1963. Na deze grote tegenslag probeert het gezelschap te herrijzen.
Het is nog maar zes jaar geleden dat het gezelschap bijgestaan wordt door een enthousiaste groep sympathisanten die zich noemen “de vrienden van de Dichters van Kierre van 1745”.

Onlangs hebben de Dichters van Kierre van 1745 besloten hun weerzin tegen een eigen website te laten varen. Als de ons bereikte informatie klopt wordt er op dit moment hard gewerkt aan deze website (www.dichtersvankierrevan1745.nl).

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL