CONTACT

BJKORV

HILVERSUM
In Hilversum werkt Urban Opportunities vanuit een in het centrum gelegen pand
. In het jonge monumentale pand was ooit de gemeentelijke drukkerij gevestigd. Dit in 1965 door architect H.E. Oud voor Ahrend Globe N.V. ontworpen pand is in 1993, inmiddels in eigendom van de gemeente Hilversum, door architect F. Greven verbouwd. Het is een bijzondere plek waarin we met veel enthousiasme werken en we samen met onze opdrachtgevers inspirerende en resultaatgerichte bijeenkomsten houden.

Urban Opportunities – urban designers & urban planners
verbindt mens, economie en leefomgeving

Noorderweg 96c
1221 AB  Hilversum
T  +31 (0)70 36 45 339
E   mail@UrbanOpp.nl
W www.UrbanOpp.nl 

KOM36
DEN HAAG

In Den Haag werkt Urban Opportunities vanuit het centrum (het Hofkwartier) van Den Haag. Direct na oud en nieuw 2019-2020 zijn we verhuisd van het monumentale pand aan het Spaarneplein naar het industriële pand aan de Juffrouw Idastraat. Meer over deze voormalige drukkerij, ons nieuwe onderkomen volgt spoedig.
.
.

Urban Opportunities - urban designers & urban planners
verbindt mens, economie en leefomgeving
Juffrouw Idastraat 20
2513 BG  Den Haag
T  +31 (0)70 36 45 339
E   mail@UrbanOpp.nl
www.UrbanOpp.nl 

Recente berichten

URBAN OPPORTUNITIES – urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen vier jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij, naast onze vestiging in Den Haag, ook onze intrek genomen in de oude gemeentelijke drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.