STAD ALS BRON

Stad als bron van veelzijdigheid en verandering

Ons enthousiasme vindt zijn oorsprong in ons geloof in de stad als een bron van veelzijdigheid en verandering.
In onze visie bestaan vitale wijken uit op veelzijdigheid gestoelde buurten (in een goede balans tussen sociale, groenblauwe, economische, fysieke en creatieve domeinen).

In ons werk hebben we dan ook aandacht voor sociale kwetsbaarheid als vereenzaming en het voorkomen van eenzijdigheid. Daarnaast bepaalt de kracht van de verandering de dynamiek van de stad.

Wij onderzoeken, onder meer door te luisteren naar wensen en behoeften, in welke mate buurten in staat zijn te anticiperen op veranderingen. We doen concrete voorstellen en realiseren de uitgekozen variant.


Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL