Gedicht augustus 2014

d’oude waterput

steun zoekend
na een rijk en bewogen leven
is zij verweesd achter gebleven

met de laatste krachten
biedt zij weerstand aan verval
verloochent haar betekenis niet

ooit de bron van leven en kracht
lijkt zij ogenschijnlijk nog zo te gebruiken
toch rest slechts nut als ruimte voor opslag

op het vale erf tekent de zon
de spiegel van het vergane leven
als mistige voorbode van wat gaat komen

dankbaar voor wat er was
zonder antwoord op de nieuwe morgendag
is zij, net een oude dame, breekbaar en fragiel

langzaam verruilt zij haar last
samen met haar oude vriend de regen
en wacht geduldig.

Cornelis H. Hagestein – augustus 2014

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL