KERNSTAD

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet dit stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Kunnen we dit gebied niet anders gaan bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als KERNSTAD NL? Wat zou zo’n visie betekenen voor de energietransitie, hergebruik van grondstoffen, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’? Welke mogelijkheden biedt dit voor de aanpak van verduurzaming? Welke mobiliteitsproblemen doen zich voor en hoe kunnen we ze aanpakken vanuit deze visie? Welke behoeften heeft het buitengebied?
Bijdrage uit het ruimtelijk economische perspectief aan het debat over de bestuurlijke herindeling van Nederland.

Lees ook het artikel ‘Ergens in de stad krijg je de energierevolutie’

 

Recente berichten

BJKORV | Urban Opportunities – architecten, urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen zeven jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij onze intrek genomen in een voormalige drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.