KERNSTAD NL

KERNSTAD NL

is een concept waarbij onderzocht is of de ruimtelijke en economische verwevenheid van het aaneengesloten stedelijke gebied in Nederland bij kan dragen aan het debat over de bestuurlijke herindeling.
In Kernstad, een agglomeratie welke qua omvang vergelijkbaar is met de metropool Parijs, woont ongeveer de helft van de bevolking van Nederland (8,4 miljoen inwoners) op nog geen 20% van het oppervlak.

Het onderzoek is tot stand gekomen door bijdragen van het onderzoek- en inspiratie platform URBAN24HUB.NL en het Haagse ontwerp en adviesbureau Urban Opportunities.

Met ontzettend veel enthousiasme en plezier is gewerkt aan het onderzoek. Alle redenen om dit vast te leggen in een fraai handzaam boekwerk.
Het team van zowel Urban24Hub als Urban Opportunities kijkt met veel voldoening terug op dit onderzoek en biedt u als geïnteresseerde het bijgaande boekwerk in digitale vorm aan.
Klik voor het boekwerk hier of op de afbeelding.

Veel plezier met het lezen van het onderzoek,
ir Remko Veenstra bnsp

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL