Florian Mans


Florian Mans
Florian Mans is derdejaars student aan de opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens zijn stageperiode van twintig weken wil hij veel leren op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Florians passie zit vooral bij het ontwerpen, desondanks wil hij zich ook meer op het analyserende vlak ontwikkelen tijdens zijn studie. Hij streeft naar een toekomst als professionele ruimtelijke ontwikkelaar die over de juiste uitgebreide kennis beschikt.

Zijn stageperiode bij Urban Opportunities, Bureau i-mago, Buro Bast en 3TO Architecten zal hem hierbij helpen. Hier werkt hij nauw samen met Remko Veenstra, Martin Goudriaan, Robin Jongejan en Wim van der Valk van wie hij verschillende opdrachten toegeëigend krijgt. Hiermee kan hij een bijdrage leveren in het op te leveren werk en op deze manier wordt zijn portfolio aangevuld.

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL