Gedicht juli 2015

HENNEP IN DE ZOMERREGEN

Zacht vallen de eerste druppels op het blad,
het siddert even, buigt zoetjes voor de vloed.
Dan trekt zijn geur de akker over, sterk en zoet,
en wiegend zeilt de warrelwind op pad.

De avond is een droom, de vlinders vonden zat.
De druppels worden dartel en tot draad gevoed,
die een blije bron, een liedje wellen doet.
Dit is zomerregen, dansend op ‘t harrelblad.

Ruik de regengeur, hier hebben wij gelegen,
vlak bij de hennep, vlak bij het geel gewas,
en de gouden wagen reed op ‘t hemelglas.

‘k Heb je nodig, ‘k heb je zo lief gekregen,
want ik ben bruusk en ruw, als ‘t hoge hennepgras,
maar jij bent zacht als zomerregen, zomerregen.

Jan Kooistra

vertaling Jabik Veenbaas
uit de bundel “Jij bent als zomerregen” (2001)
uitgegeven door uitgeverij Bert Bakker

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL