Britt de Vries


Britt de Vries
Britt de Vries is derdejaars student aan de opleiding Stedenbouw van de afdeling Built Environment aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens haar stageperiode van twintig weken wil zij veel leren op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Britt haar passie zit vooral bij het ontwerpen, desondanks wil zij zich ook meer op het analyserende vlak ontwikkelen tijdens haar studie. Zij streeft naar een toekomst als professionele ruimtelijke ontwikkelaar die over de juiste uitgebreide kennis beschikt.

Haar stageperiode bij ons collectief KOM36 zal haar hierbij helpen. Hier werkt zij nauw samen met Robin Jongejan, Martin Goudriaan, Wim van der Valk en Remko Veenstra van wie zij verschillende opdrachten toegeëigend krijgt. Ook springt zij bij wanneer de andere collega’s uit het collectief dit willen. Hiermee kan zij een bijdrage leveren in het op te leveren werk en op deze manier wordt haar portfolio aangevuld.

Recente berichten

URBAN OPPORTUNITIES – urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen vier jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij, naast onze vestiging in Den Haag, ook onze intrek genomen in de oude gemeentelijke drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.