Remko Veenstra

Remko Veenstra
Remko Veenstra heeft uitgebreide ervaring in de wereld van de ruimtelijke ordening. Hij adviseerde bij een groot aantal complexe projecten van herontwikkeling, herstructurering en intensief ruimtegebruik zoals centrumplannen, winkelcentra en revitalisatie van woonwijken. Een specifieke interesse daarbij is de procescoördinatie en het committeren van de betrokken partijen. De menselijke component speelt daarin een belangrijke rol. Kennis van zaken, interdisciplinair en altijd gebaseerd op inhoudelijke argumenten zijn de ingrediënten van deze typische teamspeler. Kerncompetenties: analytisch, verbinder, creatief, op zoek en vinden van het verbindende perspectief.

Remko Veenstra is naast het werk bestuurlijk actief en medeoprichter van een aantal stichtingen welke verbetering en vernieuwing op het maatschappelijk vlak van de ruimtelijke ordening tot doel hebben. Remko Veenstra is in 1990 oprichter van het bureau Veenstra|Los+Sitsen Architecten dat medio 2004 is opgegaan in KOW. In het najaar van 2011 heeft hij het succesvolle bureau Urban Opportunities opgericht.
Met zijn afstudeerproject voor de herstructurering van het Haagse stadscentrum zette Remko Veenstra midden jaren tachtig de toon met zijn interesse voor complexe vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening. De vernieuwende visie op het stedenbouwkundige vlak werd toen al met lof beloond. Dit is tot op de dag van vandaag de rode draad gebleven in zijn werk. Remko Veenstra is lid van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen.

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Verhuisd!

Eind januari 2018 hebben wij, na 75 maanden, het fraaie pand aan de Oude Molstraat 36 verlaten en zijn we met ons collectief neergestreken in het voormalige hoofdkantoor van de Postcheque en Girodienst aan het Spaarneplein 2. Dit monumentale pand, aan de voet van het Schenkviaduct, op 200 meter van het Rijswijkseplein, dichtbij de stations Holland Spoor en Centraal, dichtbij de uitvalwegen is goed bereikbaar. 

We zitten op de derde verdieping waardoor we een fraai uitzicht hebben over de stad. Geïnteresseerd? Bel even en we maken een afspraak.