Martin Goudriaan


Martin Goudriaan
Martin Goudriaan heeft, zowel als urban designer en als planoloog, in het afgelopen decennium zijn werkervaring opgedaan in een reeks van uiteenlopende projecten. Het werken op de verschillende schaalniveaus spreekt Martin erg aan. Van Structuurvisies, welke het beleid voor de komende jaren schetsen, tot inrichtingsplannen voor de openbare ruimte waar tot op “stoeptegel niveau” concrete uitspraken worden gedaan over de inrichting van een gebied.

Een aantal bijzondere projecten zijn het Masterplan A2-zone en de Gebiedsvisie Oudheusden op het grotere schaalniveau naast het stedenbouwkundig ontwerp voor het Voorpoort gebied in Vollenhove en het inrichtingsplan voor de buitenruimte voor het project Allemanswaard in Amerongen op detailniveau. Als planoloog heeft Martin voor een groot aantal projecten gewerkt aan onder andere vrijstellingsprocedures.

Binnen het werkveld neemt het interactieve proces met belanghebbenden en bewoners een bijzondere plek in. Het samenwerken met de betrokkenen aan de planvorming en hun enthousiasme geeft Martin veel energie en voldoening.

Recente berichten

URBAN OPPORTUNITIES – urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen vier jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij, naast onze vestiging in Den Haag, ook onze intrek genomen in de oude gemeentelijke drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.