Martin Goudriaan


Martin Goudriaan
Martin Goudriaan heeft, zowel als urban designer en als planoloog, in het afgelopen decennium zijn werkervaring opgedaan in een reeks van uiteenlopende projecten. Het werken op de verschillende schaalniveaus spreekt Martin erg aan. Van Structuurvisies, welke het beleid voor de komende jaren schetsen, tot inrichtingsplannen voor de openbare ruimte waar tot op “stoeptegel niveau” concrete uitspraken worden gedaan over de inrichting van een gebied.

Een aantal bijzondere projecten zijn het Masterplan A2-zone en de Gebiedsvisie Oudheusden op het grotere schaalniveau naast het stedenbouwkundig ontwerp voor het Voorpoort gebied in Vollenhove en het inrichtingsplan voor de buitenruimte voor het project Allemanswaard in Amerongen op detailniveau. Als planoloog heeft Martin voor een groot aantal projecten gewerkt aan onder andere vrijstellingsprocedures.

Binnen het werkveld neemt het interactieve proces met belanghebbenden en bewoners een bijzondere plek in. Het samenwerken met de betrokkenen aan de planvorming en hun enthousiasme geeft Martin veel energie en voldoening.

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL