GEZICHTEN

Urban Opportunities is een team van gedreven professionals die op het integrale snijvlak van de sociale, economische, ecologische, fysiekruimtelijke en cultuurinnovatieve ontwikkeling (de vijf Urban Opp’s) op een verbindende, stimulerende en inspirerende wijze een duurzaam ruimtelijk perspectief creëert en realiseert.


Klik
op één van de gezichten om meer te weten te komen.

 

 

Urban Opportunities is partner van het innovatieve ontwerpersnetwerk Urban Opp | STEDENBOUW – LANDSCHAP – ARCHITECTUUR – PLANOLOGIE.
Dit is een netwerk van enthousiaste maatschappelijk gedreven planologen, stedenbouwkundigen, architecten en landschaps-architecten. 
Heb je interesse om deel te nemen aan het groeiende netwerk van associates, neem dan contact op met Remko Veenstra

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL