Excursie Antwerpen

EXCURSIE ANTWERPEN

Samen met oud medewerkers hebben we Antwerpen bezocht. Tijdens deze excursie hebben we de ruimtelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren bekeken, waaronder het station van Antwerpen Centraal, de stationsomgeving, het helen van de bouwblokken (als positief resultaat van het pandenbeleid), park Spoor Noord met de  Buurtsport- hal, het MAS, de directe omgeving van het Theaterplein en vele andere ruimtelijke invullingen.
Goed waarneembaar is de nieuwe regie waarbij de mens en de kwaliteit van de stad centraal staan, verankerd in Het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. Met drie belangrijke pijlers:  de aanwezige stedenbouwkundige structuur , veel aandacht voor de openbare ruimte en concrete uitgangspunten op het niveau van het gebouw en de straat.

vlnr. (boven) Joost, Bert, Erna,Tom, Ad, Kim, Mesdita, Marc, (beneden) Andreas, Frank, Chris, Remko, Paul, Rufus,Gerrit en Giliam

Recente berichten

BJKORV | Urban Opportunities – architecten, urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen zeven jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij onze intrek genomen in een voormalige drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.