DICHTERSPODIUM

DICHTERSPODIUM
Het delen van informatie is een van de belangrijkste pijlers van de tijd waarin we leven . Veelal doen we dit met de vertaling en de verbeelding van onze ideeën, opvattingen of visie. Niet zelden is de toon te zakelijk en ontbreekt de lyriek. Om hieraan tegemoet te komen zochten we vaak voor een nieuw project naar een passend gedicht.

Waarom gedichten
Gedichten kleuren onze taal. Gedichten typeren een plek, een handeling, een gebeurtenis, een situatie en/of gaan over emotie, over passie. Niet zelden prikkelen ze ons tot reflectie, tot denken en/of zijn een bron van inspiratie. Gedichten raken je of je hebt er niets mee. Taalkundig houden ze onze taal levendig. En vergeet niet, met de belofte van een gedicht krijgt het leven meer inhoud.

Gedichten worden traditioneel in de versvorm geschreven. Qua kunstvorm worden zij veelal tot de lyriek gerekend. Gedichten onderscheiden zich in vorm door rijmschema, ritme, klank, stijlfiguren, strofes, metrum, beeldspraak, typografie en het enjambement.

Recente berichten

BJKORV | Urban Opportunities – architecten, urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen zeven jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij onze intrek genomen in een voormalige drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.