DICHTERS VAN KIERRE 1745

Het is in 2006 wanneer wij voor het eerst kennis maken met werk van het al meer dan 250 jaar oude illustere dichtersgezelschap “De Dichters van Kierre van 1745”.

De vijf dichters, dragers van het wapenschild, al waren zij nazaten van een oude adellijke familie, ontmoeten elkaar slechts eens in de vijf jaar. Hun weerzien leidt telkens tot een op het allerlaatste moment bekend gemaakte optreden/presentatie.  Het laatste optreden van het voltallige gezelschap dateert van 25 januari 2007 in een oud industrieel gebouw op een voormalige industrieterrein in de nabije omgeving van het oude centrum van Den Haag.

Het omvangrijk oeuvre van  de “Dichters van Kierre van 1745”, tot stand gekomen door een schare van dichters in de afgelopen twee en halve eeuw, is grotendeels verloren gegaan bij de grote brand van het “Grote huis van de Dichters van Kierre van 1745″ in de winter van 1963. Na deze grote tegenslag probeert het gezelschap te herrijzen.
Het is nog maar zes jaar geleden dat het gezelschap bijgestaan wordt door een enthousiaste groep sympathisanten die zich noemen “de vrienden van de Dichters van Kierre van 1745”.

Onlangs hebben de Dichters van Kierre van 1745 besloten hun weerzin tegen een eigen website te laten varen. Als de ons bereikte informatie klopt wordt er op dit moment hard gewerkt aan deze website (www.dichtersvankierrevan1745.nl).

Recente berichten

BJKORV | Urban Opportunities – architecten, urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen zeven jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij onze intrek genomen in een voormalige drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.