STAD ALS BRON

STAD ALS BRON
van veelzijdigheid en verandering

Ons enthousiasme vindt zijn oorsprong in ons geloof in de stad als een bron van veelzijdigheid en verandering.
In onze visie bestaan vitale wijken uit op veelzijdigheid gestoelde buurten (in een goede balans tussen sociale, groenblauwe, economische, fysieke en creatieve domeinen).

In ons werk hebben we dan ook aandacht voor sociale kwetsbaarheid als vereenzaming en het voorkomen van eenzijdigheid. Daarnaast bepaalt de kracht van de verandering de dynamiek van de stad.

Wij onderzoeken, onder meer door te luisteren naar wensen en behoeften, in welke mate buurten in staat zijn te anticiperen op veranderingen. We doen concrete voorstellen en realiseren de uitgekozen variant.


Recente berichten

BJKORV | Urban Opportunities – architecten, urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen zeven jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij onze intrek genomen in een voormalige drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.