Remko Veenstra

Remko Veenstra

Remko Veenstra heeft uitgebreide ervaring in de wereld van de ruimtelijke ordening. Hij adviseerde bij een groot aantal complexe projecten van herontwikkeling, herstructurering en intensief ruimtegebruik zoals centrumplannen, winkelcentra en revitalisatie van woonwijken. Een specifieke interesse daarbij is de procescoördinatie en het committeren van de betrokken partijen. De menselijke component speelt daarin een belangrijke rol. Kennis van zaken, interdisciplinair en altijd gebaseerd op inhoudelijke argumenten zijn de ingrediënten van deze typische teamspeler. Kerncompetenties: analytisch, verbinder, creatief, op zoek en vinden van het verbindende perspectief.

Remko Veenstra is naast het werk bestuurlijk actief en medeoprichter van een aantal stichtingen welke verbetering en vernieuwing op het maatschappelijk vlak van de ruimtelijke ordening tot doel hebben. Remko Veenstra is in 1990 oprichter van het bureau Veenstra|Los+Sitsen Architecten dat medio 2004 is opgegaan in KOW. In het najaar van 2011 heeft hij het succesvolle bureau Urban Opportunities opgericht.
Met zijn afstudeerproject voor de herstructurering van het Haagse stadscentrum zette Remko Veenstra midden jaren tachtig de toon met zijn interesse voor complexe vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening. De vernieuwende visie op het stedenbouwkundige vlak werd toen al met lof beloond. Dit is tot op de dag van vandaag de rode draad gebleven in zijn werk. Remko Veenstra is lid van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen.

Recente berichten

BJKORV | Urban Opportunities – architecten, urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen zeven jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij onze intrek genomen in een voormalige drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.