OMGEVINGSVISIE BRAINPORT

OMGEVINGSVISIE BRAINPORT (gebiedsontwikkeling A2-zone regio Eindhoven)
Deze visie gaat over ruimtelijke kwaliteiten, uitstraling en imago van de A2-zone rondom Son en Breugel, Best, Eindhoven, Veldhoven en Waalre.
Het is een gebiedsvisie voor de integrale gebiedsontwikkeling van de A2-zone regio Eindhoven met de ontwikkelopgave, de uitgangspunten, de visie, de ontwikkelstrategie en het uitvoeringsprogramma (verschenen respectievelijk augustus 2006 en maart 2008).
Recente berichten

BJKORV | Urban Opportunities – architecten, urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen zeven jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij onze intrek genomen in een voormalige drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.