Jordi van Steenis


Jordi van Steenis
Jordi van Steenis was onze laatste stagiair voor de Corona crisis. Toen, in de schoolperiode 2019-2020 was hij derdejaars student aan de opleiding Stedenbouw van de afdeling Built Environment aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens zijn stageperiode van twintig weken heeft hij veel geleerd op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling.

Jordi heeft zijn studie medio 2021 met succes bekroond. zijn passie zit vooral bij het ontwerpen, desondanks wil hij zich ook meer op het analyserende vlak ontwikkelen tijdens zijn studie. Hij streeft naar een toekomst als professionele ruimtelijke ontwikkelaar die over de juiste uitgebreide kennis beschikt.

Zijn stageperiode bij Urban Opportunities en Roodbeen Architectuur zal hem hierbij helpen. Hier werkt hij nauw samen met Remko Veenstra en Frank Roodbeen van wie hij verschillende opdrachten toegeëigend krijgt. Ook springt hij bij wanneer de andere collega’s uit het BJKORV collectief dit willen. Hiermee kan hij een bijdrage leveren in het op te leveren werk en op deze manier wordt zijn portfolio aangevuld.

Recente berichten

BJKORV | Urban Opportunities – architecten, urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen zeven jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij onze intrek genomen in een voormalige drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.