Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs of Londen.

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik van gebouwen, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Op 28 juni organiseerde EMMA en Urban Opportunities een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit was de eerste in een serie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.  In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling.
Het eerstvolgende inspiratielab is op 11 oktober en gaat over mobiliteit. 

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL